Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Indicație Geografică Protejată și Denumire de Origine Protejată

Indicație Geografică Protejată și Denumire de Origine Protejată January 30, 2018Leave a comment

{ Text Block: }

Un rol important în economia de stat, dar și a Uniunii Europene îl reprezintă producerea, fabricarea și distribuirea de produse agricole și alimentare. Diversificarea producției agricole poate duce la un echilibru mai bun între cerere și ofertă. Fiind un beneficiu economic și pentru zona rurală prin promovarea produselor cu caracteristici specifice în zonele defavorizate sau îndepărtate, asigurând sporirea veniturilor populației în aceste zone.

Pe de altă parte, în prezent tot mai mulți consumatori acordă atenție calității alimentației lor decât cantității. Această atenție generează o filtrare a produselor specifice și o cerere de produse agricole sau alimentare a căror origine geografică este specificată. IGP (Indicație Geografică Protejată) și DOP (Denumire de Origine Protejată)  sunt două niveluri de referință ce se referă la produsele agricole ți alimentare pentru care există o legătură între caracteristicile produsului agricol sau alimentar și originea lui geografică. 

Pentru a solicita protecția unei indicații geografice sau a unei denumiri de origine nu este necesar ca în prealabil produsul să fie atestat ca produs tradițional, depunerea documentației de înregistrare poate fi depusă direct.

Potrivit REGULAMENTULUI (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare: denumire de origine” sau “indicație geografică” reprezintă numele unei regiuni, al unui loc specific sau, în cazuri excepționale, al unei țări, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar. Pentru ca un produs agricol sau alimentar să poata avea o asemenea referință trebuie să îndeplinească un număr de condiții.

Semnificațiile IGP și DOP din perspectiva comparației condițiilor:

IGP (Indicație Geografică Protejată) – Produsul trebuie să fie:

 • originar din această regiune, loc specific sau țară;
 • a cărui calitate sau caracteristici sunt în mod esențial sau exclusiv datorate unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali și umani;
 • a cărui producție, prelucrare și preparare au loc în aria geografică delimitată.

DOP (Denumire de Origine Protejata)

– Produsul trebuie să fie:

 • originar din această regiune, loc specific sau țară;
 • care posedă o calitate specifică, reputație sau alte caracteristici care pot fi atribuite zonei geografice respective;
 • a cărui producție și/sau prelucrare și/sau preparare au loc în aria geografică definită.

Astfel, în cazul denumirii de origine materiile prime folosite trebuie să provină numai din aria geografica definită și  producerea, procesarea, prepararea trebuie să aibă loc numai în aria geografică definită, iar în cazul indicației geografice fazele de fabricație nu trebuie să se desfășoare în totalitate în zona geografică definită, dar să aibă o legatură cu teritoriul și să beneficiaze de notorietate.

Spre exemplu, dacă brânza este 70% producție dintr-o anumită zonă (ex: Sibiu)  produsul va fi protejat ca indicație geografică, iar dacă brânza este producție 100% din zona respectivă va putea fi protejat ca denumire de origine.

 România  a reușit  să înregistreze la nivel Uniunii Europene patru produse:

 • Telemea de Ibăneşti -este primul produs românesc cu DOP- depus spre înregistrare în data de  11.2013 și înregistrat în data de 15.03.2016)ꓼ
 • Salam de Sibiu -IGP (depus spre înregistrare în 21.11.2014 și înregistrat în data de 19.02.2016)ꓼ
 • Novac afumat din Ţara Bârsei -IGP (depus spre înregistrare în data de 20.11.2013 si înregistrat în data de 06.04.2017)ꓼ
 • Magiun de prune Topoloveni -IGP (depus spre înregistrare în data de 04.03.2009 și înregistrat în data de 08.04.2011)ꓸ

Alte produse depuse spre înregistrare la nivel european:

 • Caşcaval de Săveni -IGP (depus spre înregistrare în data de 27.04.2017)ꓼ
 • Scrumbie de Dunăre afumată -IPG (depus spre înregistrare în data de 26.10.2016)ꓼ
 • Cârnaţi de Pleşcoi -IGP (depus spre înregistrare în data de 04.07.2016)ꓸ

Pentru a putea fi comercializat produsul protejat ca indicație geografică sau ca denumire de origine trebuie să prezinte pe etichetă un element de control, acesta fiind simbolul comunitar asociat.

Conform REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare numai un grup (prin “grup” se înțelege orice asociere, indiferent de formă sau componența sa juridică, de producători sau operatori interesați de același produs agricol sau alimentar)  poate fi abilitat să depună o cerere de înregistrare. Un grup poate depune cerere de înregistrare numai pentru produsele agricole sau alimentare pe care le poate produce sau le poate obține.

      În cazul în care o denumire desemnează o arie geografică trasfrontarieră sau o denumire tradițională legată de o arie transfrontarieră, mai multe grupuri pot solicita o cerere comună. Înregistrarea unei indicații geografice pe numele unei asociații de producători nu constituie obstacol la înregistrarea aceleiași indicații de către orice altă asociație având calitatea cerută de lege.  

În cazul în care cererea de înregistrare se referă la o arie geografică situată într-un anume stat membru, aceasta este adresată statului membru respectiv. Statul membru examinează prin mijloace corespunzătoare dacă cererea este justificată și dacă îndeplinește condițiile prezentului regulament.

În România, idicațiile geografice sunt protejate prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărcii și pot fi folosite doar de persoanele care produc sau comercializează produsele pentru care indicațiile au fost înregistrate. Au calitatea de a solicita înregistrarea unei indicații geografice asociațiile de producători care desfășoară o activitate de producție în zona geografică pentru produsele indicate în cerere.  O persoană fizică sau juridică poate fi considerată un grup în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei.

Este important de ințeles că obiectul protecției (IGP și DOP) îl reprezintă înregistrarea și dobândirea denumirilor, nu a produsului în sine. Pot fi înregistrate doar produsele agricole destinate consumului uman, excluzând din aceste categori vinurile și băuturile spirtoase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?