Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Litigii proprietate intelectuală

Avocați cu experiență în domeniul proprietății intelectuale.

Echipa NOMENIUS, compusă din specialiștii noștri în proprietate intelectuală (avocați și consilieri în proprietate intelectuală), având o expertiză de peste 12 ani, se concentrează în găsirea celor mai bune soluții pentru problemele litigioase ce izvorăsc între titularii de mărci sau drepturi de autor și terți.

De ce este important să fie avocați cu experiență în proprietate intelectuală?

Aspectele controversate ale drepturilor de proprietate intelectuală pot crea, de cele mai multe ori, conflicte dificil de soluționat pe cale amiabilă, singura modalitate corectă și stabilă de a pune stop definitiv acestora, fiind calea judiciară prin intermediul instantelor de judecată competente.

Constatarea încălcării dreptului conferit de înregistrarea unei mărci, a unui desen sau model industrial, ori a unui brevet de invenție, obligarea la încetarea tertilor de a mai utiliza în activitatea lor denumirea pentru care clientul a obținut protecție, constatarea prejudiciului material ca și consecință a actului de contrafacere, sau acordarea de despăguburi pentru încălcare, sunt doar câteva din problemele litigioase în care avocații noștri vă pot acorda sprijin și consultanță de specialitate.

După o analiză obiectivă a situațiilor de fapt, putem găsi soluții și în sisteme alternative instanțelor de judecată (cum ar fi Centrul de Arbitraj şi Mediere al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO)) unde avocații noștri au o îndelungată experiență, punând problema clientului pe primul loc.

➡ Ce urmărim

Rezolvarea litigiilor este o prioritate pentru avocații și consilierii în proprietate intelectuală NOMENIUS oferind clienților săi siguranța că drepturile lor de proprietate intelectuală sunt bine protejate.

Eficientizare
☑ timp, ☑ bani, ☑ proceduri

Rezultate
☑ creșterea numărului de procese câștigate

Unde și pe cine putem reprezenta:

➡ Litigii proprietate industrială și intelectuală
Putem asista si reprezenta persoanele fizice sau juridice române sau străine in litigii avand ca obiect apararea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala pe teritoriul Romaniei, in fata instantelor judecatoresti.

➡ Persoanele fizice sau juridice române sau străine
Pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială, putem oferi asistenţă si reprezentare în faţa autorităţilor române dupa cum urmeaza: Autoritatea Națională a Vămilor, OSIM, ORDA și Poliția Română.

➡ Reprezentare în fața diverselor organisme de gestiune colectivă
UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România-Asociația Drepturilor de Autor) gestionează drepturile autorilor de muzică.

➡ DACIN-SARA (Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual-Societatea Autorilor Români din Audiovizual) gestionează drepturile autorilor de opere audiovizuale.

➡ COPYRO (Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor în domeniul Operelor Scrise) gestionează drepturile autorilor de opere scrise.

➡ VISARTA (Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în domeniul Artelor Vizuale) gestionează drepturile autorilor din domeniul artelor vizuale.

➡ Compozitorii, interpreții, muzicologii, autorii de cinematografie și audioviziual, actorii, autorii și nu numai, pot beneficia de serviciile de reprezentare a drepturilor de autor oferite de Nomenius.

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?