Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

ANPC

Masurile obligatorii ANPC de informare a consumatorilor cu privire la solutionarea alternativa a litigiilor

➡ Solutionare alternativa litigii (SAL)

 

 

 

➡ Solutionare alternativa litigii (SAL)Solutionare online a litigiilor (SOL)

Informatiile despre livrare, termenul estimativ de livrare si modul de livrare al produselor sau serviciilor comercializate Nomenius este o companie ce ofera servicii de consultanta in domeniul proprietatii intelectuale. Prin urmare, dispozitiile aplicabile activitatii Nomenius sunt distincte de prevederile legale ce trebuie respectate de comerciantul online de tip societate comerciala. Astfel, dispozitiile din materia protectiei consumatorului nu sunt aplicabile activitatii Nomenius, entitatea ante-precizata functionand in baza prevederilor Statutului profesiei de avocat, respectiv ale Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat – republicata.Nomenius se limiteaza in a oferi servicii de consultanta juridica, astfel ca utilizatorul care interactioneaza cu platforma noastra intelege si accepta faptul ca prin intermediul acesteia din urma nu sunt comercializate bunuri sau produse, astfel devenind inaplicabile prevederile legale relative la termenele de livrare, modalitatea de livrare s.a.m.d.Termenele de solutionare a spetelor incredintate vor fi convenite impreuna cu clientul Nomenius in baza contractului de asistenta juridica incheiat intre cele doua parti, respectiv in baza corespondentei electronice dintre acestea. Orice termen de expediere a (nelimitativ): analizelor juridice, documentatiei juridice, consultantei juridice etc. este stabilit anterior initierii proiectului incredintat si adus la cunostinta clientului de catre avocatul desemnat. Informatiile despre retur/anulare, termenul si modul de retur al produselor sau serviciilor comercializate

Data fiind natura serviciilor prestate de Nomenius– servicii de consultanta juridica, asistare si reprezentare in fata instantelor de judecata, autoritatilor si institutiilor publice etc., utilizatorul intelege si accepta faptul ca in cazul acestora nu sunt incidente dispozitiile relative la returul produselor/ serviciilor, prevazute de legislatia in materie de protectie a consumatorului.

Anularea demersului juridic incredintat si renuntarea la acesta poate fi realizata de client numai anterior initierii proiectului de catre avocatul desemnat din cadrul Nomeniussi numai anterior emiterii facturii emise de Nomeniuspentru operatiunea juridica incredintata si comunicarii acesteia catre client. In acest sens, clientul va anunta de indata, in scris, avocatul desemnat cu privire la intentia sa de renuntare la serviciile juridice initial incredintate echipei Nomenius.

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?