Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Politica de confidențialitate

CINE SUNTEM?

NOMENIUS S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „NOMENIUS” sau „Operatorul”), acorda o importanta sporita datelor dumneavoastra cu caracter personal, depunand in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza NOMENIUS, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.nomenius.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionati cu acesta sau in situatia in care doar navigati pe acesta, ori in situatia in care luati legatura cu avocatii nostri prin intermediul apelurilor telefonice in sau outbound ori prin transmiterea de mesaje via Whatsapp. Dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de colaboratorii Operatorului care au fost in prealabil instruiti cu privire la prelucrarea de date personale si autorizati in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.

Datele dumneavoastra sunt prelucrate de catre NOMENIUS in mod sigur, sens in care Operatorul a implementat o serie de masuri de ordin tehnic si organizatoric, adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva unor incidente precum: distrugere, pierdere, modificari accidentale sau ilegale, utilizari, divulgari sau acces neautorizate, in special atunci cand prelucrarea implica transmiterea de date printr-o retea, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe sau interactionati cu platforma online www.nomenius.ro este NOMENIUS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 6, Str. G.M. ZAMFIRESCU, Nr. 46, Bloc 22A, Scara 1, Etaj 2, Apartament 11,CAM 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/19948/2006, avand CUI19344030.

Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal sunteti invitati sa transmiteti o cerere la adresa postala mai sus indicata sau la adresa de corespondenta electronica office@nomenius.ro. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre NOMENIUS sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

In aceasta calitate, veti primi un raspuns in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului catre NOMENIUS, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, va asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

DEFINITII
 • Prin „data cu caracter personal” se intelege orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si orice alte detalii pe care le puneti la dispozitia Operatorului in scopul accesarii serviciilor oferite de acesta din urma sau intrarii in contact cu personalul acestuia.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.nomenius.ro sau interactiunii cu acesta.

 • Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este NOMENIUS S.R.L..

 • Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.nomenius.ro sau interactioneaza cu Operatorul prin intermediul Platformei online.

 • Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv acceptarea de cookie-uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in pop-up-ul de cookie-uri, respectiv detaliat in Politica de cookie-uri.

 • Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.
CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Navigarea dumneavoastra pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 1. date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. in situatii contactarii Operatorului via Whatsapp sau telefon), acestea fiind colectate in mod individual;
 2. date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

NOMENIUS colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

➡ In contextul convorbirilor telefonice inbound/ outbound

 • vocea;
 • numarul de telefon;
 • alte categorii de date personale pe care persoana vizata le pune la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la:
 • nume si prenume;
 • adresa de e-mail;
 • date bancare;
 • orice alte date pe care persoana vizata le pune la dispozitia Operatorului in contextual convorbirilor telefonice.

De asemenea, Operatorul prelucreaza si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare, in baza consimtamantului dumneavoastra de acceptare a acestor cookie-uri. Va invitam sa parcurgeti si Politica noastra de cookie-uri, afisata pe website, pentru a afla mai multe informatii despre prelucrarile de date realizate prin intermediul cookie-urilor.

Operatorul utilizeaza, in scop statistic, un instrument de analiza digitala apartinand Google, si anume Google Analytics. Acest instrument ajuta la imbunatatirea ulterioara a site-ului, dar si a metodelor prin care comunicam cu dumneavoastra. Datele colectate prin Google Analytics pot include urmatoarele: adresa IP a vizitatorului, data si ora vizitei, URL-ul de recomandare (site-ul de pe care vizitatorul a fost invitat), paginile vizitate si traseul utilizatorului pe site-ul nostru, informatii despre browser-ul utilizat (tip, versiune, sistem de operare etc.).

In situatia in care ne veti pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru intrarea in contact cu Operatorul, pentru solutionarea reclamatiilor dumneavoastra sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri.

Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul, in scopul asiugrarii serviciilor oferite de acesta.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de NOMENIUS, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor si institutiilor publice, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor oferite de Operator, daca este cazul.

NOMENIUS poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR, respectiv:

 • executarea unui contract;
 • indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
 • exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 • indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
 • arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
 • apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
IN CE SCOP SI IN BAZA CAROR TEMEIURI LEGALE PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

NOMENIUS prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la serviciile oferite de Operator;
 • prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul acceptarii de cookie-uri, altele decat cele esentiale;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.nomenius.ro sau serviciile oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.
 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale (spre exeplu, a obligatiilor in materie fiscala) care ii revine Operatorului – art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016).

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca NOMENIUS sa:

 • imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 • determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
 • trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 • onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 • faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite deNOMENIUS;
 • comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 • protejeze drepturile apartinand NOMENIUS.
DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul NOMENIUS prin intermediul website-ului www.nomenius.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date.

Spre exemplu, in situatia in care detineti calitatea de client al Operatorului, acesta din urma va prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior incheierii acestora, conform obligatiilor legale care revin in sarcina NOMENIUS. Spre exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile, acestea sunt arhivate la nivelul Operatorului conform legii, pe o perioada de 10 ani de la emiterea acestora.

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, YouTube, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele dumneavoastra prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.

NOMENIUS se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de curierat etc.

De asemenea, datele dumneavoastra vor putea fi prelucrate si de partenerul nostru care presteaza servicii de procesare plati pentru NOMENIUS – NETOPIA PAYMENTS, la momentul la care veti opta pentru plata cu cardul, online, a facturilor intocmite de Operator. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente serviciilor contractate si se pot referi la: date bancare, nume detinator card. Aceste date nu sunt accesibile Operatorului si nici nu sunt stocate la nivelul acestuia din urma, o astfel de prelucrare supunandu-se in totalitate dispozitiilor Politicii de confidentialitate a Netopia Payments.

Entitatile partenere Operatorului sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

Site-ul www.nomenius.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare.

In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a NOMENIUS nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETINETI IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu NOMENIUS, ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@nomenius.ro;
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al;
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si NOMENIUS, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;

Fax: 0.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa NOMENIUS prin transmiterea unei solicitari la adresa de corespondenta electronica: office@nomenius.ro.

DISPOZITII FINALE

Daca NOMENIUS va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri prezente pe website-ul www.nomenius.ro.

 

Nomenius S.R.L.

Reg. Com. : J40/19948/2006
CIF: RO 19344030
Cap. soc. – 200 lei
LIBRA BANK
RO 67 BREL 0002 0020 6220 0100

Sediul social: G.M. Zamfirescu nr. 46, Bl.22A, ap 11, Sector 6, Bucuresti.

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?