Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Decizii recente în cazul conflictelor între mărci la nivel european

Decizii recente în cazul conflictelor între mărci la nivel european March 14, 2019Leave a comment

Decizii recente în cazul conflictelor între mărci la nivel european –CHNDKNY vs. DKNY

La începutul anului 2017, o persoană de naționalitate chineză a depus spre înregistrare la nivelul UE o marca verbală – “CHNDKNY” pentru articole din domeniul vestimentar. Având în vedere că înregistrarea unei mărci similare poate atrage mari prejudicii pentru o marcă notorie la nivel mondial, companiile care dețin astfel de mărci notorii depun toate eforturile să evite coexistența cu mărci similar-confundabile și monitorizează constant toate cererile care se depun.

Bineînțeles că această cerere de înregistrare nu putea trece neobservată companiei americane Gabrielle Studio care deține casa de modă “DKNY” înființată de celebra Donna Karan. Opoziția a fost formulată în termen legal, fiind bazată, în principal, pe riscul de confuzie care se poate crea între marca depusă spre înregistrare “CHNDKNY” și marca anterioară “DKNY”, precum și pe renumele mărcii anterioare.

Având probabil certitudinea succesului în cadrul procedurii de opoziție, compania americană a depus un probatoriu sumar în susținerea renumelui mărcii indicând doar câteva link-uri care fac referire la recunoașterea de care se bucură marca anterioară “DKNY”. De asemenea, în argumentarea riscului de confuzie, oponența a invocat faptul că literele “CHN” reprezintă un cod folosit la nivel internațional pentru identificarea țării de origine a solicitantului, China, indicând câteva link-uri care fac trimitere la această țară prin forma prescurata “CHN”. Distinctivitatea scăzută a particulei “CHN” coroborată cu nivelul ridicat de recunoaștere al elementului verbal “DKNY”, în opinia celebrei case de modă, reprezintă argumente suficiente pentru a obține respingerea cererii depuse.

Totuși, Comisia de Opoziții a EUIPO a prezentat un punct de vedere total diferit și surprinzător în același timp, mai ales în condițiile în care solicitantul nici măcar nu a depus întâmpinare în favoarea înregistrării mărcii sale. Comisia de Opoziții a considerat că renumele mărcii anterioare nu a fost dovedit de oponență prin probatoriul depus, iar link-urile nu pot fi luate în considerare ca mijloc de probă. De asemenea, Comisia a concluzionat elementul “CHN” din cadrul denumirii “CHNDKNY” nu trebuie analizat ca un element separat deoarece publicul nu va scinda marca în două părți, ci o va percepe ca pe un întreg. De asemenea, Comisia a argumentat că abrevierea “CN” este mult mai cunoscută pentru a identifica țara respectivă și că utilizarea a două litere pentru a identifica o țară este o practică întâlnită la nivel mondial, în special datorită numelor de domeniu și codurilor poștale.

Un alt principiu consacrat în materia conflictelor dintre mărci care se situează în defavoarea casei de modă în acest caz este faptul că publicul reține cu precădere partea de început a mărcilor concentrându-și atenția asupra primelor litere în momentul în care ia contact cu o marcă. În conflictul de față, marca anterioară este inclusă în denumirea depusă spre înregistrare, însă partea de început nu va trece neobservată consumatorilor de ordin mediu, astfel că din punct de vedere vizual și fonetic, elementul “CHN” va avea un efect major în percepția publicului. Aceste aspecte au fost reținute de către Comisia de Opoziții a EUIPO, care a concluzionat prin faptul că în industria vestimentară partea vizuală ocupă un rol important în mintea consumatorilor și mărcile creând o impresie diferită din punct de vedere vizual, este exclusă formarea unui risc de confuzie prin coexistența mărcilor în discuție, motiv pentru care opoziția a fost respinsă în totalitate.

Formularea apelului era o opțiune previzibilă în acest caz, compania americană arătând o abordare diferită în această etapă procesuală. Spre deosebire de etapa opoziției, casa de modă înființată de Donna Karan a depus un probatoriu extrem de vast pentru a arăta caracterul de lux al produselor sale și recunoașterea ridicată de care se bucură marca “DKNY” la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, s-a insistat foarte mult pe faptul că elementul “CHN” este deseori folosit în afaceri, politică, sport pentru a face trimitere la China, fiind depus un probatoriu consistent în acest sens. De asemenea, s-a evidențiat și obiceiul de a folosi zone geografice în domeniul fashion, precum și faptul că folosirea a trei litere pentru a identifica o țară/un oraș nu este neobișnuită, utilizând drept exemplu chiar orașul în care are sediul compania americană Gabrielle Studio, New York, deseori prescurtat sub formă “NYC”. Toate aceste argumente au avut rolul de a convinge Comisia de Apel că publicul va observa elementele “CHN” și “DKNY” în mod individual, primul element făcând trimitere la China, iar al doilea la renumele mărcii anterioare. Pe lângă acest lucru, casa de modă a arătat și faptul că utilizarea sub-brand-urilor este o practică des întâlnită în domeniul vestimentar, iar publicul ar putea considera că marca “DKNY” reprezintă o marca-umbrelă pentru sub-brand-ul “CHNDKNY” sau că “DKNY” promovează o linie vestimentară legată de conceptul chinez. În cele din urmă, compania americană a invocat și o serie de alte acțiuni în justiție promovate împotriva mărcilor similare care au fost admise pentru a conserva caracterul notoriu al mărcii “DKNY”.

 Comisia de Apel a EUIPO a analizat atent argumentele apelantei (solicitantul nu a formulat întâmpinare nici în acest caz), reținând că este adevărat faptul că publicul tinde să perceapă o marcă per ansamblu și că nu tinde să scindeze marca în mai multe părți, decât dacă părțile respective au un înțeles de sine stătător sau dacă seamănă cu ceva cunoscut lor. Totuși, de vreme ce secvența de litere ‘DKNY’ este inclusă în aceeași ordine în marca solicitată la înregistrare, iar asocierea literelor D-K-N-Y nu este neapărat uzuală, publicul poate considera că aceste litere sunt precedate de particula “CHN”, desființând totodată argumentul Comisiei de Opoziții referitor la sugestia indirectă a țării Chinei, concluzionând că indiferent dacă elementul “CHN” face trimitere sau nu la teritoriul Chinei, elementul “DKNY” va fi remarcat cu siguranță de către public, astfel că mărcile în discuție sunt foarte similare din punct de vedere vizual. Chiar dacă există tendința de a se concentra pe partea de început a mărcilor, această regulă generală nu exclude sub nicio formă faptul că evaluarea trebuie să țină cont de toate detaliile specifice ale mărcilor în discuție. În cazul de față, prezintă o relevanță deosebită faptul că marca anterioară este inclusă in proporție de 100% in marca solicitată la înregistrare, iar secvență de litere ‘CHN’, chiar dacă creează anumite diferențe vizuale, este insuficientă pentru a contrabalansa impresia per ansamblu a similarității vizuale marcate de elementul verbal “DKNY”. Comisia de Apel a EUIPO a subliniat faptul că apelanta a depus un probatoriu consistent în susținerea renumelui mărcii sale abia în etapa procesuală a apelului, însă, linia de argumente expusă mai sus este suficientă pentru a constata încălcarea de drepturi, astfel că o eventuală dovedire a renumelui mărcii “DKNY” nu mai influențează decizia finală a Comisiei de Apel care dispune admiterea apelului și respingerea totală la înregistrare a mărcii “CHNDKNY”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?