Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturi dacă nu folosește efectiv marca

Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturi dacă nu folosește efectiv marca January 4, 2017Leave a comment

                După ce este emisă decizia de admitere la înregistrare și este achitată taxa de 221 RON pentru eliberarea certificatului de înregistrare, marca devine înregistrată. Drepturile conferite de marca înregistrată sunt de exclusivitate asupra acesteia pe teritoriul României, însă cum trebuie aceasta folosită pentru a nu pierde aceste drepturi?

                Conform art. 46 alin. 1 lit. a din Legea 84/1998 a mărcilor și indicațiilor geografice (republicată):

 Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucuresti, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

 1. a) fară motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;

                De asemenea, atunci când se depune o marcă foarte similară/identică și vom dori să ne opunem la înregistrarea acesteia, conform art. 19 alin. 3 lit. a din Legea 84/1998 a mărcilor și indicațiilor geografice (republicată):

(3) La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziția prezintă la OSIM dovada că:

 1. a) în cursul unei perioade de 5 ani care preceda data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;

                Astfel, atunci când trebuie să ne protejăm marca sau trebuie să ne protejăm drepturile noastre asupra acesteia, folosirea efectivă a mărcii reprezintă un factor decisiv. În concret, vă rugăm să regăsiți sfaturile noastre referitor la folosirea mărcii:

 1. Să folosiți marca exact în forma în care a fost înregistrată;
 2. Să nu folosiți marca într-o formă alterată (fară anumite elemente verbale din componența mărcii; într-o formă diminutivală; într-o formă care să atingă substanța mărcii; cu un alt logo decât cel înregistrat; cu alte elemente verbale ce modifică substanța mărcii);
 3. Să folosiți marca pentru toate produsele și serviciile pentru care marca este înregistrată;
 4. Să nu folosiți marca pentru produse sau servicii pentru care marca nu este înregistrată;
 5. Să păstrați câte o copie a facturilor emise iar pe acestea să se regăsească denumirea mărcii și data;
 6. Să păstrați cîte o copie a ordinelor de plată efectuate pentru promovarea mărcii în care să se regăsească ca plătitor titularul mărcii iar la mențiunile tranzacției, denumirea mărcii;
 7. Să păstrați câte o copie a aparițiilor în presă a denumirii mărcii ce să fie datate (indiferent de faptul că vorbim despre un articol scris despre marcă sau doar un advertisor);
 8. Să păstrați cataloagele cu produsele sau serviciile oferite în intermediul cărora să se regăsească denumirea mărcii și data la care au fost tipărite cataloagele (este important ca data să se regăsească pe fiecare pagină unde apare un produs sau este reprezentat un serviciu ce poartă numele mărcii);
 9. Să păstrați câte o copie pe CD sau DVD a spot-urilor publicitare de la radio sau TV;
 10. Să realizați monitorizări ale campaniilor de publicitate: monitorizări radio, campanii internet sau tv, ce să conțină perioada în care a fost efectuată monitorizarea, numărul de persoane ce au urmărit campaniile de publicitate și dovada derulării campaniei de promovare;
 11. Să păstrați toate copiile sau materialele legate de expunerea mărcii în fața publicului, iar toate dovezile referitoare la marcă să fie pentru toate produsele și serviciile pentru care marca este înregistrată.

                Toate aceste materiale vor dovedi cu succes o folosire solidă și efectivă a mărcii înregistrate, ce vă vor ajuta în toate situațiile conflictuale legate de marcă.

                Pentru a afla toate informațiile despre folosirea corectă și efectivă a mărcii, este imperativ necesar să consultați un consilier în proprietate industrială.

Marian Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?