Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Sunt suficiente similaritățile fonetice pentru conturarea riscului de confuzie?

Sunt suficiente similaritățile fonetice pentru conturarea riscului de confuzie? November 28, 2018Leave a comment

Tribunalul din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene a analizat de curând conflictul mărcilor LLAMA vs. YAMAS în care, în prima fază, marca ulterioară a fost respinsă de la înregistrare pentru clasa 33 (băuturi alcoolice).

Marca YAMAS a fost depusă spre înregistrare pentru mai multe produse printre care și băuturile alcoolice existente în clasa 33. La înregistrarea acesteia a formulat opoziție titularul mărcii europene anterioare LLAMA înregistrată pentru aceleași produse din clasa 33.

În acest caz, Tribunalul a soluționat ușor atipic cauza, sens în care a acordat o importanță deosebită analizei fonetice a mărcilor în discuție. Tribunalul a luat în considerare caracterul unitar al mărcii europene ce îi conferă acesteia protecție egală în toate cele 28 de state membre U.E. Conform acestui raționament, atunci când marca anterioară este o marca europeană, riscul de confuzie trebuie analizat prin raportare la totalitatea statelor europene.

În ceea ce privește analiza vizuală și conceptuală a mărcilor în discuție (LLAMA vs. YAMAS), Tribunalul a stabilit că acestea sunt diferite, iar din analiza acestor perspective nu pot rezulta caracteristicile unui eventual risc de confuzie.

A rămas de analizat problema similarităților fonetice, unde Tribunalul a accentuat asemănările prin prisma percepției publicului spaniol, parte integrantă a publicului european. În aceste circumstanțe, s-a considerat că succesiunea de litere “LL” din denumirea mărcii anterioare va fi pronunțată “y”, motiv pentru care partea de început a mărcilor este identică. Finalul mărcii, după cum este bine stabilit în practică și jurisprudența relevantă, are o importanță destul de redusă în cadrul analizei riscului de confuzie, prezența literei “s” nefiind nicidecum decisivă în stabilirea unor eventuale diferențe. În motivarea sa, Tribunalul a arătat că produsele alcoolice, în general, vor fi solicitate exclusiv pe cale orală. Astfel de produse vor putea fi regăsite în restaurante, baruri, cluburi, puburi sau locuri care sunt zgomotoase, lucru care diminuează importanța diferențelor de la nivel vizual și conceptual și accentuează similaritățile de la nivel fonetic. Totodată, băuturile alcoolice vor fi servite de cele mai multe ori în baruri direct în pahare după ce sunt comandate, situație în care orice diferențe vizuale sau conceptuale vor fi total ignorate, dat fiind faptul că publicul nu va mai lua contact cu marca în mod direct.

După cum poate fi observat, în acest caz a fost adoptată o analiză pragmatică de către Tribunal care a avut în vedere cu precădere situația existentă în fapt, cum vor fi regăsite mărcile, canalele de distribuție în care vor fi întâlnite și cum va avea publicul destinatar acces la mărci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?