Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Soluționarea disputelor privind numele de domeniu fără a fi nevoie de litigii în instanță

Soluționarea disputelor privind numele de domeniu fără a fi nevoie de litigii în instanță January 17, 2020Leave a comment

Întreaga activitate se ghidează după Politica UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), iar în baza acesteia, centrul WIPO a rezolvat peste 45000 de cazuri, începând cu anul 1999.

Centrul de Arbitraj și Mediere al Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală (OMPI – WIPO) oferă o modalitate de soluționare a litigiilor referitoare la numele de domeniu foarte eficientă din punctul de vedere al costurilor și al perioadei procedurale.

Astfel, prin apelarea la acest serviciu, pot fi rezolvate litigii referitoare la nume de domeniu generice și secundare precum: .ro, .eu, .com, .cn, .info, .net etc.

Care sunt avantajele procedurii?

WIPO emite o decizie în termen de 2 luni de la depunerea plângerii, iar oficiul de înregistrare și de gestionare a numelui de domeniu respectiv (spre exemplu, ICI-ROTLD pentru numele de domeniu .ro) pune în aplicare decizia în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a ne fi acceptată o plângere împotriva titularului unui nume de domeniu?

            Plângerea este admisă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. Sunteți titularul unei mărci înregistrate sau al unui drept anterior care este similar până la confuzie cu numele de domeniu înregistrat de o altă persoană.
  2. Titularul numelui de domeniu nu are niciun drept sau interes legitim cu privire la acesta.
  3. Numele de domeniu a fost înregistrat și folosit cu rea-credință.

Care sunt taxele percepute de WIPO?

Taxele variază în funcție de numărul de persoane care vor face parte din completul care va soluționa disputa, după cum urmează:

  • 1500 $ – pentru un singur arbitru (panelist)
  • 4000 $ – pentru trei arbitri (panelisti)

Exemplu de dispută soluționată de WIPO cu privire la numele de www.vodafonetv.ro

Pentru a înțelege în concret care este contribuția WIPO la soluționarea cât mai rapidă a unei situații conflictuale, urmează să vă prezentăm în continuare istoricul disputei dintre compania Vodafone România SA și o societate română din Iași, care a înregistrat numele de domeniu vodafonetv.ro fără acordul titularul de marca Vodafone®.

Pe scurt, Vodafone România SA este licențiatul exclusiv în România al Vodafone Grup Plc din UK și Irlanda de Nord, acesta din urmă fiind unul dintre cele mai notorii și mai vaste grupuri de telecomunicații la nivel mondial, desfășurându-și activitatea în peste 25 de țări și având o valoare estimată la 30 de miliarde $.

Vodafone Plc deține multiple mărci înregistrate “VODAFONE”, atât la nivel național în România dar și la nivel european și internațional – înregistrate încă din anul 1998. Mărcile sunt folosite în România încă din anul 1997 și se bucură de notorietate și renume pe acest teritoriu, după cum a fost constatat și în cadrul altor dispute soluționate de WIPO.

Societatea din Iași care a înregistrat numele de domeniu vodafonetv.ro argumentează că înregistrarea în cauză a fost realizată pentru a își promova afacerea sa cu produse de cofetărie, însă, nu a dispus de resursele necesare să dezvolte acest proiect. Mai mult decât atât, în anul 2012 când a fost înregistrat numele de domeniu, pârâtul menționează că VODAFONE ROMÂNIA SA nu furniza servicii de televiziune și că în orice caz, numele de domeniu nu va fi folosit în același domeniu de activitate cu cel al reclamantului.

Completul WIPO reține următoarele:

  • Societatea din Iași nu a depus nicio probă în vederea demonstrării faptului că este cunoscută de publicul relevant sub denumirea de “vodafone tv” sau că activează în domeniul cofetăriei, motiv pentru care nu reiese niciun interes legitim din faptul că marca notorie “vodafone” a fost încorporată fără acordul titularului în cadrul numelui de domeniu vodafonetv.ro;
  • “Vodafone” este o marcă folosită pentru teritoriul României încă din anul 1997, iar statutul de marcă notorie este confirmat de mai multe decizii ale WIPO, astfel încât argumentul societății din Iași că nu ar fi avut cunoștință de marca notorie este inacceptabil. Numele de domeniu a fost înregistrat cu mult timp după aceea, respectiv în 2012 și nu a fost folosit niciodată.
  • La solicitarea Vodafone România de a-i transfera numele de domeniu, societatea din Iași a transmis că nu dorește să vândă acest domeniu, însă e dispusă să accepte o ofertă de colaborare din partea acestuia, ceea ce reprezintă o dovadă suplimentară de rea credință.
  • Pentru toate aceste motive, Completul WIPO consideră că societatea din Iași a înregistrat și utilizează numele de domeniu cu rea-credință, urmând a decide transferul acestuia în patrimoniul Reclamantului.

Plângerea a fost depusă în data de 29 martie 2019 la Centrul de Arbitraj și Mediere al WIPO, iar în data de 15 mai 2019 a fost emisă decizia WIPO prin intermediul căreia numele de domeniu a fost transferat către Vodafone România SA – practic, în mai puțin de două luni, disputa a fost soluționată.

Consultant Juridic Marian Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?