Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Modificări importante la legea mărcilor – iulie 2020

Modificări importante la legea mărcilor – iulie 2020 August 3, 2020Leave a comment

Modificările Legii 84/1998 privind Mărcile și indicațiile geografice

 

Modificările aduse Legii mărcilor (Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice), prin Legea 112/2020, au intrat în vigoare pe data de 13 Iulie și aduc cu sine, pe lângă schimbarea procedurii de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și introducerea unor termene mai scurte pentru accelerarea procesului de înregistrare a mărcilor și o serie de acțiuni ce trebuie întreprinse în perioada imediat următoare de către titularii de mărci.

Doresc consultanță cu privire la protejarea mărcilor.

Astfel, vom analiza modificarile principale ce prezintă interes pentru titularii și solicitanții de mărci.

În primul rând, a fost introdusă o nouă definiție a mărcii, din care a fost eliminată cerința necesității reprezentarii grafice a semnului, art. 2 din Lege având în prezent următorul conținut:

„Art 2. Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile:

a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; şi

b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.”

Cu dispariția acestei limitări se lărgește spectrul categoriilor de mărci și se apar astfel noi moduri de a oferi mărcilor distinctivitate si originalitate. În alte cuvinte se da solicitanților posibilitatea de a înregistra mărci de tip nou precum mărci în mișcare, mărci sonore, holograme, mărci multimedia.

În ceea ce privește procedura, aceasta se va desfășura acum după modelul european. Astfel, aceasta va debuta cu analiza pe fond a cererii de înregistrare a mărcii, asupra căreia OSIM trebuie să se pronunțe în termen de 6 luni de la publicarea cererii, iar după aceea, în cazul admiterii cererii, persoanele interesate vor putea formula opoziții în termen de 2 luni de la publicarea cererii de admitere. OSIM va notifica solicitantului opoziția formulată și va acorda un termen de 2 luni în vederea soluționării amiabile (așa numita perioadă de „cooling-off”). În cazul refuzului de înregistrare, solicitantul are la dispoziție 30 de zile pentru a-și prezenta punctul de vedere ori pentru a-și retrage cererea.

Doresc consultanță cu privire la protejarea mărcilor.

Tot cu caracter de noutate este necesitatea enumerării cu precizie a produselor și serviciilor din clasele de protecție (art. 91 si art. 92). Astfel, prin folosirea unor termeni generali, ori a titlului unei clase, vor  fi considerate ca incluse în acea clasa doar produsele și serviciile acoperite de sensul literal al termenilor respectivi. Pentru a evita această restrangere, titularii mărciilor trebuie să depună o declarație la OSIM, până pe 30 Septembrie 2020, în care să precizeze in mod clar produsele si serviciile pentru care se cere protectie, astfel cum reiese din art. 92 din Lege:

Art. 9(1)Titularii mărcilor înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara că intenţia lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecţia unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiţia ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediţia Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune la OSIM până la data de 30 septembrie 2020 şi precizează în mod clar şi precis produsele şi serviciile, altele decât cele acoperite de sensul literal al indicaţiilor oferite de titlul clasei, la care se referea iniţial intenţia titularului. OSIM modifică Registrul mărcilor în mod corespunzător.

….

(4) În cazul mărcilor pentru care nu se depune nicio declaraţie în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră că de la expirarea termenului respectiv acestea desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicaţiilor cuprinse în titlul clasei respective.”

Alături de scurtarea termenului pentru depunerea dovezii de plată, această declarație pentru clarificarea claselor de produse si servicii trebuie privită cu prioritate în perioada următoare de către toți solicitanții și titularii de mărci.

În materia motivelor absolute de refuz, se extinde sfera acestora în ceea a ce privește mărcile care sunt de natură să inducă în eroare publicul, iar elementele privind provenienţa geografică, calitatea sau natura produsului ori a serviciului au acum doar caracter exemplificativ.

În ceea ce privește termenele vom face o enumerare o modificărilor aduse de Legea 121/2020:
  • Termenul pentru depunerea dovezii de plată a taxei de examinare de 3 luni a fost redus la 30 de zile;
  • Termenul în care OSIM atribuie data de depozit (în cazul în care sunt îndeplinite condițiile) a fost redus la 7 zile, față de vechiul termen de o lună;
  • Termenele pentru completarea lipsurilor, în cazul înregistrării cererii și a reînnoirii înregistrării, au fost reduse la 30 de zile, față de vechile termene de 3 luni;
  • Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi acum făcută cu 6 luni înainte de expirarea înregistrării, față de vechea reglementare în care termenul era de 3 luni anterior datei de expirare a înregistrării;
Doresc consultanță cu privire la protejarea mărcilor.

De asemenea, tot cu rolul de a spori celeritatea procedurilor, din anul 2023, anularea înregistrării mărcii precum și decăderea din drepturi a titularului de marcă va putea fi solicitată și la OSIM.

Modificările au mai vizat de asemenea reformularea unor articole pentru o lege mai clară si pentru eliminarea unor necorelări, și consideram că toate acestea impreuna cu scurtarea termenelor și prevederea posibilității rezolvării pe cale amiabilă a opozițiilor vor  avea un efect pozitiv asupra procedurilor aplicabile in materia mărcilor.

Av. Florin Filip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?