Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Modificarea mărcii

Modificarea mărcii August 11, 2017Leave a comment

Modificarea mărcii – Înainte de înregistrare și după înregistrare

 

 • Modificarea cererii de înregistrare a mărcii

Prin modificarea cererii de înregistrare a mărcii se pot face numai rectificări cu privire la numele sau adresa solicitantului, rectificări ce nu afectează esenţial marca şi nu extind lista de produse sau servicii, în caz contrar trebuie solicitată o nouă cerere de marcă. Dacă marca a fost deja publicată, modificările se publică în Buletinul de Proprietate Industrială.

Solicitantul poate, în orice moment, să îşi retragă cererea de intregistrare a mărcii sau să limiteze lista de produse sau servicii. Potrivit art. 28 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, solicitarea de modificare a cererii trebuie să conţină:

„a) numărul cererii de înregistrare a mărcii;

 1. b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul solicitantului;
 2. c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
 3. d) indicarea elementului din cerere care trebuie modificat, precum şi elementul care trebuie să figureze ca urmare a modificării cererii;
 4. e) dacă modificarea vizează reprezentarea mărcii, o reproducere a mărcii modificată.”
 • Modificări privind marca înregistrată

Pe durata protecţiei mărcii , titularul poate solicita, introducerea de noi modificări neesenţiale ale unor elemete ale mărcii, cu condiţia ca acestea să nu afecteze caracterul distinctiv al mărcii. Şi în  această situaţie este interzisă extinderea listei de produse şi servicii.

Cererea de modificare a unei mărci trebuie să conţină potrivit art. 29 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice:

„a) numărul de înregistrare a mărcii;

 1. b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului mărcii;
 2. c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
 3. d) indicarea elementului din reprezentarea mărcii a cărui modificare este solicitată;
 4. e) o reprezentare a mărcii modificate.”

 

În cazul unei cereri de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului mărcii sau a mandatarului, solicitarea trebuie să conţină potrivit art. 30 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice:

„a) numărul de înregistrare a mărcii;

 1. b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului, astfel cum sunt înscrise în Registrul mărcilor;
 2. c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului modificate, la solicitarea acestuia;
 3. d) dacă titularul şi-a desemnat un mandatar, numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului.”

În cazul în care titularul mărcii a desemnat un mandatar, o dată cu cererea de modificare a mărcii trebuie să se facă dovada depunerii procurii de reprezentare, şi dovada achitării taxei legale, pentru ca modificarea să poată fi publicată.

Dacă se doreşte modificarea aceluiaşi element conţinut în mai multe cereri de înregistrare, sau în mai multe mărci înregistrate, care aparţin aceluiaşi titular, este suficientă prezentarea unei singure cereri, însă plata taxei legale se face pentru fiecare marcă sau cerere ce urmează a fi modificată.

Orice modificare privind marca înregistrată se  înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial  de Proprietate Industrială, astfel cum a fost modificată.

În cazul iregularităţilor privind solicitarea de modificare a cererii de înregistrare sau a mărcii înregistrate, OSIM poate acorda un termen de o lună pentru remedierea iregularităţilor, în caz contrar, solicitarea va fi respinsă.

Solicitarea de modificare a unei cereri de înregistrare a mărcii, sau a unei mărci deja înregistrate, va fi luată în considerare şi va produce efecte, numai după achitarea taxei legale. De asemenea, dacă cererea vizează îndreptarea erorilor materiale imputabile solicitantului se vor achita taxele legale, iar dacă aceste erori intervin independent de voinţa solicitantului sau a mandatarului, solicitarea nu este supusă niciunei taxe.

Tabel taxe:

Schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau a mandatarului 111 RON
Introducere mandatar 111 RON
Orice alte modificări pentru care Legea 84/1998 8 privind mărcile şi indicaţiile geografice, nu prevede explicit scutiri de taxe (ex: limitarea claselor de protecţie) 111 RON

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?