Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA September 19, 2016Leave a comment

Republica Moldova este o zonă de interes economic pentru toate vecinele acesteia, însă in special pentru țări precum România, Rusia, dar și pentru Uniunea Europeană. Numărul de investitori europeni se află în continuă creștere, Republica Moldova fiind cel mai mare beneficiar al suportului financiar european pe cap de locuitor, reprezentând, de asemenea, o zonă de conexiune între teritoriul european și Rusia, respectiv între România și Rusia.

                Fiind o țară în continuă creștere și cu posibilitate de integrare în cadrul Uniunii Europene și reprezentând o cale de conexiune între cele două mari puteri, U.E și Rusia, Republica Moldova reprezintă cadrul și mediul propice pentru dezvoltarea unei afaceri.

                Bineînțeles, interesul general al unui antreprenor ce iși desfășoară sau va dori să își desfășoare activitatea comercială pe teritoriul Republicii Moldova, va fi de cum își va putea proteja afacerea, produsele, serviciile și numele sub care sunt cunoscute și identificate acestea de către consumatori. Cea mai înaltă protecție asupra denumirii sub care poate fi identificat un agent economic pe piață este marca înregistrată.

Cum poate fi înregistrată o marcă în Republica Moldova?

                Autoritatea relevantă pe teritoriul Republicii Moldova este AGEPI (Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală), ce gestionează obiectele de proprietate industrială precum mărcile, desenele și modelele industriale, invențiile etc. Cererea de înregistrare a mărcii poate fi depusă direct la acest oficiu, însă pentru persoanele care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere industrială ori comercială efectivă și funcțională în Republica Moldova, vor fi reprezentate în fața AGEPI, în orice procedură stabilită de legea in vigoare la acel moment, de un mandatar autorizat, împuternicit printr-o procură.

                Costurile înregistrării mărcii la nivel național prin intermediul AGEPI sunt în jur de 490 EUR, la care se adaugă onorariul mandatarului autorizat, al carui cuantum variază între 300 și 400 EUR (aceste costuri sunt valabile în cazul în care nu sunt întâmpinate impedimente pe parcursul procedurii de înregistrare). Marca se înregistrează pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de depozit și poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de câte ori este necesar.

                Pe lângă această cale de la nivel național, marca mai poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Sistemului de la Madrid, gestionat de catre OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) prin intermediul procedurii de extindere.

Procedura de extindere a unei mărci la nivel internațional are la bază înregistrarea anterioară în unul dintre statele membre ale Protocolului de la Madrid și/sau Aranjamentului de la Madrid (această înregistrare fiind denumită depozit de bază), cele doua tratate alcătuind Sistemul de la Madrid, cadrul legal al extinderii mărcilor la nivel internațional, gestionat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Astfel că, pentru a beneficia de procedura extinderii, este necesară o marcă anterior înregistrată în statele parte la Sistemul de la Madrid.

La primirea unei cereri internaționale din partea unui oficiu de origine, OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) verifică mai ales dacă sunt îndeplinite toate condițiile de depunere și dacă produsele și serviciile sunt clasificate corect. În caz afirmativ, OMPI înregistrează marca în Registrul internațional și o publică în Buletinul internațional. În continuare, Biroul Internațional comunică înregistrarea internațională oficiilor din țările desemnate (în cazul nostru, Republica Moldova).

Extinderea internațională produce aceleași efecte ca și înregistrarea în cadrul Republicii Moldova, prin intermediul AGEPI, oferind aceeași protecție și urmând aceleași proceduri în cadrul oficiului național. Perioada de valabilitate a unei mărci internaționale este de 10 ani, putând fi reînnoită pentru perioade succesive de câte 10 ani, protecția acordându-se retroactiv încă de la data depunerii cererii de extindere. În termen de 5 ani de la data înregistrării la nivel internațional, aplicația capătă caracter de sine stătător vizavi de depozitul de bază, fiind nevoie pe viitor doar de reînnoirea mărcii internaționale, nu și a celei care a stat la baza extinderii.

Costurile acestei proceduri variază în funcție de clasele de protecție, culoarea elementului figurativ, statul din care se face extinderea și statul în care se extinde protecția mărcii. Spre exemplu, extinderea unei mărci pe teritoriul Republicii Moldova de pe teritoriul României (marcă deja înregistrată în România), cu logo alb-negru și pentru o clasă de protecție este în cuantum de aproximativ 700 EUR.

În situația în care se dorește înregistrarea unei mărci pe teritoriul Republicii Moldova, este imperativ necesară consultarea unui consilier în proprietate industrială, pentru a stabili cu exactitate care procedură este mai avantajoasă pentru marca și situația respectivă.

Marian Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?