Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Înregistrarea mărcii “MILITIA” la nivel european

Înregistrarea mărcii “MILITIA” la nivel european August 11, 2017Leave a comment

În anul 2016, a fost depusă spre înregistrare la Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) cererea de înregistrare mărcii “MILITIA” pentru următoarele clase de produse: 18 (articole din piele), 25 (haine şi articole pentru acoperirea capului) şi 28 (jucării, jocuri şi articole pentru sport), având următoarea reprezentare grafică:

În etapa examinării de fond, solicitantul a primit un Aviz de Refuz Provizoriu din partea examinatorului Oficiului European, bazat de prevederile art. 7 alin. 1 lit. f) din legislaţia europeană a mărcilor*, conform căruia este interzisă înregistrarea mărcilor “care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;”, dată fiind însemnătatea cuvântului prin raportare la unele ţări foste comuniste, printre care şi România.

Prin răspunsul formulat la cele menţionate în refuzul de înregistrare, solicitantul a precizat că destinaţia mărcii va viza un anumit segment de public, şi anume: tineri, adolescenţi ce practică diferite sporturi (skateboard, breakdance etc.), care o vor percepe ca o ridiculizare, o parodie a vremurilor şi instituţiilor din trecut, nu ca având un caracter contrar bunelor moravuri. Pe de altă parte, Oficiul European a respins argumentele solicitantului, menţionând că publicul ce trebuie avut în vedere este cel larg, nu o numită categorie, hainele putând fi vizualizate şi achiziţionate de către oricine.

Totodată, Oficiul a menţionat că per ansamblu, componenta mărcii va fi înţeleasă de către publicul destinatar al produselor ca numele unei instituţii de stat ce a avut drept scop menţinerea ordinii publice şi respectarea regulilor de convieţuire socială în fostele ţări comuniste, inclusiv România. Prin urmare, având în vedere că marca europeană va fi adresată întregului public din spaţiul european, inclusiv celui român, consumatorul vorbitor de limba română va asocia semnul solicitat la înregistrare cu un simbol al regimului comunist.

Un alt argument al solicitantului a fost bazat pe diferenţele dintre logo-ul mărcii depuse spre înregistrare şi cel folosit de fosta instituţie, mai precis, reprezentarea grafică a mărcii nu reprezintă o copie fidelă a stemei/simbolului comunist. Oficiul European a apreciat în răspuns că reprezentarea nu trebuie să fie o copie fidelă a simbolului comunist, dacă, în opinia consumatorului relevant, aceasta ar putea crea o legătură în ceea ce priveşte fosta instituţie comunistă.

Prin urmare, marca a fost respinsă de la înregistrare, fiind considerată, per ansamblu, contrară bunelor moravuri şi ordinii publice, intrând astfel în contradicţie cu motivele absolute de refuz menţionate de legislaţia europeană.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?