Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Epuizarea dreptului la marcă

Epuizarea dreptului la marcă December 4, 2018Leave a comment

Mărcile conferă titularilor un drept de exclusivitate asupra denumirilor și/sau asupra elementelor figurative (logo-urile) în strânsă legătură cu produsele și serviciile pentru care sunt înregistrate. Pe cale de consecință, exclusivitatea presupune capacitatea titularilor de marcă de a interzice orice folosire neautorizată a acestora în conformitate cu art. 36 și 37 din Legea 84/1998 a mărcilor și indicațiilor geografice (republicată).

Cu toate acestea, drepturile conferite de marcă au anumite limite, iar în situații specifice prevăzute expres de lege, dreptul la marcă este epuizat. Astfel, un titular nu poate interzice folosirea fără acordul său, în următoarele situații:

Legea 84/1998

Art. 38

(1)Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerț în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European sub această marcă de titularul însuși sau cu consimțământul său.

EXPLICAȚIE: Luând un exemplu concret, dacă APPLE® își pune în comerț telefoanele care poarta marca IPHONE® în Spațiul Economic European, nu poate interzice ulterior recomercializarea acestora cu titlu exemplificativ, dacă ar putea interzice, piața telefoanelor second-hand (prezența îndeosebi pe pagini precum OLX®) nu ar mai exista.

(2)Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziția titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț.

EXPLICAȚIE: Continuând speța de mai sus, dacă un terț efectuează modificări asupra produsului IPHONE® este posibil ca acele alterări să afecteze calitatea produsului și să prejudicieze societatea APPLE®. Pe cale de consecință, putem să achiziționăm un telefon IPHONE® și să îl revindem, fără ca societatea APPLE® să ne poată interzice, însă, dacă aducem modificări care să afecteze calitatea produselor sau care să prejudicieze APPLE®, această recomercializare poate fi interzisă.

Art. 39

(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială:

  1. a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;

EXPLICAȚIE: APPLE® nu poate interzice unui terț care recomercializează produsele acestora să folosească în activitatea comercială precizări precum Produs fabricat de APPLE® Inc. în America.

  1. b) indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marca, precum și la orice alte caracteristici ale acestora;

EXPLICAȚIE: Smartphone, camera 12 mp, preț, etc.

  1. c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaș

EXPLICAȚIE: APPLE®, deși deține marca IPHONE® ce este aplicată pe produse de tip smartphone, nu poate interzice unor terți care fabrică produse auxiliare precum huse, încărcătoare sau piese de schimb să folosească în activitatea comercială indicații precum: husă pentru smartphone APPLE® IPHONE 6®, Încărcător combatibil cu smartphone APPLE® IPHONE 6® etc..

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

EXPLICAȚIE: Cu toate că ar fi convenabil pentru terții de rea-credință să poată folosi mărcile înregistrate fără acordul titularului dacă se conformează cu prevederile de mai sus, dacă este dovedită reaua-credință și dacă folosirea nu este conformă bunelor practici, folosirea poate fi interzisă. Reluând șirul exemplelor, dacă intenția economică de cumpărare a unui consumator se bazează doar pe faptul că apare denumirea mărcii înregistrate sau comparația cu aceasta, reaua-credință este ușor observabilă, iar folosirea poate fi considerată ca o modalitate de prejudiciere ipotetică a titularului de marcă.

Marian Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?