Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Emoji și drepturile de proprietate intelectuală

Emoji și drepturile de proprietate intelectuală July 27, 2023Leave a comment

Un emoji poate fi înregistrat ca marcă? Iată una dintre întrebările care suscită interes și dezbatere, având în vedere utilizarea intensă a acestor pictograme sau logograme, astfel cum acestea sunt definite, în contextul mesajelor electronice și a paginilor web. Funcția esențială a unui emoji este aceea de a oferi indicii emoționale atunci când acestea lipsesc sau nu pot fi exprimate în conversația dactilografiată. Există diferite tipuri de emoji, acestea incluzând expresii faciale, obiecte, locuri, animale etc.

Pentru ca un semn să fie înregistrat ca marcă acesta trebuie să îndeplinească condiția distinctivității. Distinctivitatea implică originalitate și are aptitudinea de a diferenția mărcile care au fost înregistrate pentru aceleași categorii de produse și servicii sau pentru categorii similare, în cadrul pieței de profil. O marcă are caracter distinctiv atunci când permite consumatorului să identifice că un produs sau serviciu provine de la o anumită întreprindere, având totodată posibilitatea de a-l diferenția de alte produse sau servicii care aparțin altor întreprinderi.

La data de 16.12.2021 a fost depusă spre înregistrare la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală marca figurativă cu nr. 018622650, solicitând protecție pentru Clasele Nisa 36, 37 și având următoarea reprezentare grafică:În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii ante-menționate, s-a dispus respingerea semnului pentru motivul absolut al lipsei distinctivității, în conformitate cu art. 7 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene. Decizia de respingere a fost mențiuntă de Camera de recurs.

În acest sens, s-a statuat faptul că marca depusă spre înregistrare reprezintă semnul de mână cunoscut la nivel internațional ca având semnificația “Te iubesc”, acesta fiind calificat ca o pictogramă sau un emoji care servește la exprimarea unei emoții. Mai mult decât atât, se subliniază că publicul obișnuiește să folosească astfel de pictograme, inclusiv emoticoane și emojis pentru a exprima diferite emoții în conversațiile private. Ca atare, astfel de semne nu pot fi percepute ca o indicație de origine, ci mai curând acestea sunt calificate drept elemente decorative care sunt lipsite de caracter distinctiv.

În această cauză, în ceea ce privește serviciile pentru care se solicită protecție, respectiv cele referitoare la activități financiare, imobiliare și de construcții, semnul contestat va fi perceput ca o reprezentare a unui gest pozitiv, indicând satisfacția clienților în legătură cu serviciile prestate.

Avocat Persida Ciobanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?