Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Drepturile de autor – înregistrarea programelor de calculator (software)

Drepturile de autor – înregistrarea programelor de calculator (software) October 26, 2021Leave a comment

Legislația în vigoare oferă posibilitatea protejării creațiilor inclusiv sub forma programelor de calculator și anume a programelor, aplicațiilor sau sistemelor de operare exprimate fie în cod-sursă, cod-obiect sau material de concepție pregătitor, cu mențiunea că ideile, procedeele, conceptele matematice și metodele de funcționare ce stau la baza programului nu pot fi protejate.

Mai mult, legea prevede obligația de înregistrare în Registrul naţional al programelor pentru calculator atât a programelor cât și a producătorilor/comercianților/importatorilor/ exportatorilor de programe, în mod separat.

Astfel, pe lângă obligația înregistrării programelor este obligatorie și înregistrarea persoanelor fizice autorizate și a persoanelor juridice în calitate de producători sau comercianți în sens larg, înregistrare ce trebuie efectuată înainte de introducerea în piață.

Există de sigur și o serie de excepții de la obligația de înregistrarea a programelor de calculator, și anume:

a) programele pentru calculator ce conţin prezentări ale unor organizaţii ori instituţii;

b) programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii;

c) programele pentru calculator produse de către instituţiile de cult şi cele de învăţământ, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;

d) programele pentru calculator realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora ori cele cu caracter promoţional specifice activităţii instituţiilor culturale şi comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;

e) programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, în cadrul târgurilor, saloanelor şi al altor manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

f) programele pentru calculator conţinând instrucţiuni de utilizare, documentaţii, conferinţe, seminarii şi altele asemenea, cu condiţia ca acestea să nu facă obiectul comercializării prin magazine;

g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către instituţii, organizaţii sau operatori economici şi actualizările acestor programe cu condiţia de a nu fi distribuite prin magazine;

h) programele pentru calculator realizate la comandă, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii;

i) programele pentru calculator destinate instalării sau funcţionării unor echipamente, precum şi documentaţiile aferente ce se comercializează împreună cu echipamentele respective.

Pe lângă beneficiul de a fi în acord cu legea, înregistrare la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi de Autor) ne conferă un avantaj în probarea datei de la care este protejat programul. Dreptul de autor asupra operei se naște de la data creării, însă problema se pune în dovedirea că această dată este anterioră datei la care un terț a făcut publică o operă identică/similară.

Deși, drepturile de autor sunt protejate pe tot timpul vieții autorului, legislația prevede o perioadă de valabilitate de un an pentru certificatul obținut în urma înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator.

Pentru aprecierea corectă a necesității înregistrării programului și pregătirea documentație aferente, este recomandabilă apelarea la un consilier în proprietate intelectuală care să faciliteze întreagă procedură.

Avocat Florin Filip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?