Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Conflictul dintre Calvin Klein® și GHLAIN KLAIN

Conflictul dintre Calvin Klein® și GHLAIN KLAIN May 6, 2022Leave a comment

În data de 13 martie 2020, Helio Lozano și Youhong Ji au depus spre înregistrare o cerere de marcă în fața Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO) solicitând protecție pentru denumirea:

GHLAIN KLAIN

În legătură cu produse din clasa 25, respectiv “lenjerie intimă”.

Observând similarități cu propria marcă, societatea Calvin Klein Trademark Trust titulara mărcii Calvin Klein® a formulat opoziție în data de 9 iunie 2020.

Comisia de Examinare Opoziții a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală a constatat inițial faptul că între cele două mărci nu există posibilitatea nașterii unui risc de confuzie și a respins în cele din urmă opoziția formulată de Calvin Klein Trademark Trust. Comisia EUIPO a respins opoziția pentru următoarele motive:

  • În ceea ce privește elementul “KLAIN” din semnul în litigiu, marea majoritate a publicului relevant îl va percepe ca pe un termen distinctiv lipsit de sens. O parte a publicului poate percepe acest element ca fiind un nume de familie, caz în care este, de asemenea, distinctiv. Elementul “GHLAIN” din semnul contestat va fi perceput ca un termen fără semnificație și distinctiv, de asemenea. Cu toate acestea, nu se poate exclude ca o parte a publicului care percepe “KLAIN” ca nume de familie să vadă “GHLAIN” ca un prenume. Cu toate acestea, spre deosebire de marca anterioară, cel de-al doilea element “KLAIN” al semnului contestat nu va avea o influență mai mare, întrucât “GHLAIN” este atât de neobișnuit încât va avea cel puțin același impact ca și numele de familie “KLAIN”.
  • Începutul diferit al semnelor are un impact semnificativ, deoarece combinația de litere “GHL” din semnul contestat este foarte puțin obișnuită în majoritatea (dacă nu în toate) limbile UE.
  • Deoarece unul dintre semne nu va fi asociat cu nici o semnificație, semnele nu sunt similare din punct de vedere conceptual. Astfel cum s-a arătat mai sus, o parte a publicului va înțelege elementul “KLAIN” din semnul contestat ca fiind un nume de familie. Cu toate acestea, similitudinea conceptuală nu poate rezulta din simplul fapt că ambele mărci conțin un nume de familie.
  • Aspectul general diferit al semnelor, datorat începuturilor lor diferite, precum și faptul că un consumator mediu nu analizează diferitele detalii ale mărcii atunci când face o achiziție și că, în general, este asistat de vânzători, fac ca impresia generală diferită dată de fiecare dintre semne să împiedice consumatorii să creadă în mod eronat că produsele care le poartă au aceeași origine.
  • În consecință, în pofida identității produselor, nu există niciun risc de confuzie, indiferent de nivelul mediu de atenție manifestat de publicul relevant.

Nefiind de acord cu soluția Comisiei de Examinare Opoziții, Calvin Klein Trademark Trust a formulat apel în dată de 9 septembrie 2021, iar Comisia de Apel a Oficiului Uniunii Europene a tranșat conflictul în favoarea titularei mărcii Calvin Klein, procedând la anularea soluției de respingere a opoziției și dispunând respingerea cererii de marcă GHLAIN KLAIN. Comisia de Apel a ajuns la concluzia că marca ulterioară profită de notorietatea mărcii anterioare pentru următoarele motive:

  • În primă instanță, oponentul a prezentat numeroase probe (anexele 1-14) și a susținut că acestea au demonstrat că mărcile anterioare au făcut obiectul unei utilizări îndelungate și intense și că acestea erau în general cunoscute de către publicul din UE pentru produsele anterioare din clasa 25 înainte de data de depunere a cererii de înregistrare contestate. Divizia de opoziție a evaluat în detaliu aceste dovezi și a concluzionat că mărcile anterioare au dobândit un grad ridicat de caracter distinctiv prin utilizarea lor pe piață (paginile 5-8 din decizia atacată). De asemenea, aceasta a motivat că aceleași probe indicau că mărcile anterioare se bucurau de un anumit grad de notorietate (pagina 10 din decizia atacată). Comisia nu vede niciun motiv pentru a se abate de la această constatare (care nu este contestată de părți) la care face referire în mod explicit și care face parte integrantă din motivarea propriei decizii a Comisiei (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
  • Utilizarea mărcii contestate ar putea profita în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele mărcilor anterioare. Faptul că consumatorii care se vor confrunta cu marca “GHLAIN KLAIN” utilizată pentru lenjerie intimă se vor gândi la “CALVIN KLEIN”, care este renumită pentru produse identice, va influența în mod pozitiv alegerea consumatorului, care va alege probabil să utilizeze produsele “GHLAIN KLAIN” tocmai datorită asocierii pozitive cu mărcile anterioare renumite. Reclamantele beneficiază sau vor beneficia de atractivitatea mărcilor anterioare prin aplicarea pe produsele lor a unui semn care evocă mărcile anterioare de renume prin care consumatorii pot percepe în mod eronat că produsele oferite sub marca “GHLAIN KLAIN” sunt de același nivel de calitate ca și cele oferite sub mărcile anterioare, ceea ce le conferă solicitantilor un beneficiu injust datorită asocierii mărcii contestate cu un nivel de prestigiu și de atracție similar celui de care se bucură mărcile anterioare.

În consecință, deși la o prima vedere mărcile ar putea prezenta suficiente diferențe încât să poată coexista în siguranță, atunci când avem de-a face cu mărci care se bucură de o vastă cunoaștere, de o notorietate extinsă, în aceste cazuri, însăși aplicarea mărcii ulterioare pe anumite produse similare poate evoca o asociere cu o marcă notorie.

Marian Constantin – Consilier Juridic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?