Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Ce sunt organismele de gestiune colectivă?

Ce sunt organismele de gestiune colectivă? February 2, 2021Leave a comment

{ Text Block: }

Deși există de foarte mult timp, organismele de gestiune colectivă (cunoscute și sub acronimul de “OGC”) sunt încă un subiect explorat extrem de puțin de către titularii drepturilor de autor și drepturi conexe. Văzute de aceștia ca simple entități unde operele trebuie declarate, sunt de cele mai multe ori ignorate și nu beneficiază de atenția cuvenită.

În fapt, organismele de gestiune colectivă ce funcționează pe teritoriul României ar trebui să aibă rolul unui gardian pentru titularii de drepturi de autor și drepturi conexe, astfel încât aceștia să poată fi remunerați proporțional cu gradul de utilizare al operelor sau să beneficieze de consultanță și asistență la încheierea contractelor. OGC-urile funcționează în baza legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și sunt definite ca persoane juridice constituite prin liberă asociere, având drept obiect de activitate, unic sau principal, gestiunea drepturilor de autor sau drepturilor conexe dreptului de autor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care le sunt încredinţate de către mai mulţi autori sau titulari de drepturi de autor, în beneficiul colectiv al acestora. Pentru funcționare, OGC-urile trebuie să îndeplinească anumite condiții verificate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), ca autoritate unică în ceea ce privește evidență, observarea și controlul aplicării legislației în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.  

În prezent, în România funcționează mai multe organisme de gestiune colectivă, printre care, cele mai cunoscute sunt: UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România) – care gestionează drepturile producătorilor de fonograme –; COPYRO – care gestionează drepturile autorilor de opere scrise –; CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți) – care gestionează drepturile artiștilor interpreți sau executanți –; UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația Drepturilor de Autor) – care gestionează drepturile autorilor de muzică –.

Ulterior acordării unui mandat acestor organisme împreună cu declararea în mod corespunzător a operelor, autorii vor putea fi reprezentați în operațiuni precum: colectarea sumelor datorate de utilizatori, asistență și consultanță de specialitate, furnizarea de informații referitoare la drepturile ce fac obiectul contractului de gestiune etc.

Avocat Dragos Oancea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?