Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Ce poate fi înregistrat ca desen sau model industrial

Ce poate fi înregistrat ca desen sau model industrial March 8, 2017Leave a comment

 

Deşi mai puţin cunoscute faţă de mărci, desenele şi modelele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci conferă titularului său un drept exclusiv de folosire pe teritoriul României.

Pote fi înregistrat ca desen sau model industrial aspectul (exterior) nou al unui produs în două sau trei dimensiuni.

Prin desen se înţelege aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni şi rezultă din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii contururi, formă, textură, ornamentaţii şi culori. Prin ”desen” se înţeleg, de asemenea, motivele prezentate pe ţesături, hârtie, porţelan etc.

Modelul reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni şi rezultă din combinaţia dintre principalele caracteristici. Prin “model” se integ forme tridimensionale, spre exemplu aparatură electrică, mobilier, încălţăminte,  panouri  decorative.

Exemple de desene sau modele industriale:

Aproape orice articol industrial sau artizanal se califică pentru protecţia conferită desenelor sau modelelor industriale (cu excepţia programelor de calculator):

Condiţia de înregistrare a desenului sau modelului industrial este noutatea şi deţinerea de caracter individual.

Un desen sau model industrial este nou dacă înaintea sa nu a mai fost divulgat niciun desen sau model industrial identic. În cazul în care între două desene sau modele industriale există diferenţe nesemnificative, acestea vor fi totuşi considerate identice.

Un desen sau model protejează un aspect estetic nou al unul produs deci chiar produsul în sine, în timp ce un model de utilitate/o invenţie se referă la caracteristicile tehnice ale produsului şi este susceptibil de aplicabilitate industrială.

Un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia de ansamblu transmisă utilizatorului avizat diferă de cea transmisă de oricare alte desene şi modele industriale anterioare.

Anterioritatea este distructivă de noutate când desenul sau modelul industrial a fost publicat sau a fost expus, utilizat în comerţ sau divulgat în alt mod.

Dacă un desen sau model industrial aplicat la un produs sau încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou şi având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) partea componentă, o dată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreținerea sau reparațiile;
  2. b) caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul individual.

Aducerea la cunoştinţa publicului a desenului sau modelului se numeşte “dezvăluire”. Dezvăluirea desenului sau a modelului şi capacitatea de a dovedi acest lucru sunt esenţiale pentru protejarea lui.

Dacă desenul/ modelul a fost dezvăluit deja, iar ulterior se ia hotărârea  de a depune o cerere de înregistrare a lui, se poate face acest lucru în termen de un an de la data dezvăluirii. Această perioadă se numeşte “perioada de graţie”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?