Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

{ Text Block: }

Ce este Avizul de Refuz și cum putem trece peste acest impediment?

     Ne aflăm deseori în situația în care depunem o marcă spre înregistrare, însă în lipsa cunoștințelor avansate în domeniul proprietății industriale este posibil să întâmpinăm un refuz din partea OSIM cu privire la cererea noastră de marcă. Cel mai indicat pentru a trece peste aceste refuzuri emise de Oficiul Național ar fi contractarea unei agenții în proprietate industriala sau a unui consilier, însă dacă nu ne permite bugetul să contractăm o persoană specializată, putem regăsi în cele de mai jos informații utile ce ne pot ajuta să formulăm un răspuns.

     Avizul de Refuz este emis exclusiv în baza art. 5 din Legea 84/1998 a mărcilor și indicațiilor geografice (republicată) ceea ce înseamnă că examinatorii OSIM nu se pot pronunța decât asupra conținutului mărcii prin raportare la motivele de refuz. Astfel, trebuie să avem în vedere că Oficiul nu se va pronunța cu privire la similaritate cu alte mărci înregistrate – singura posibilitate ar fi opoziția sau contestația realizată de către titularii mărcilor ce trebuie să se sesizeze cu privire la cererile de marcă și să formuleze în timp util o acțiune împotriva acestora nefiind anunțați din oficiu.

     Dacă am depus marca spre înregistrare, timp de 2 luni de la data publicării, terții interesați pot formula opoziție, iar după această perioadă examinatorul OSIM verifică daca cererea este sau nu incidentă cu motivele de refuz prevăzute la art. 5. În acest caz, examinatorul poate emite fie o Decizie de Admitere la înregistrare fie un Aviz de Refuz.

     După ce analizăm motivele invocate în Avizul de Refuz, avem un termen de 3 luni în care putem formula un răspuns. Punând cap la cap argumentele invocate inițial și răspunsul solicitantului, examinatorul OSIM va decide dacă marca va fi respinsă sau daca va fi admisă la înregistrare.

                În vederea formulării unui răspuns trebuie să avem în vedere următoarele situații:

  1. Motivele de refuz pot fi combătute prin demonstrarea cu ajutorul exemplelor reale sau fictive prin intermediul cărora examinatorul va fi convins că denumirea depusă poate îndeplini funcțiile unei mărci înregistrare;

     Emiterea unui Aviz de Refuz este foarte subiectivă deoarece depinde de percepția fiecărui examinator în parte, motiv pentru care ne aflăm în situația în care dacă depunem mai multe cereri pentru aceeași denumire este posibil să primim din partea unui examinator o Decizie de admitere, iar din partea altuia un Aviz de Refuz. De aceea este indicat să fie exemplificate modalitățile prin care denumirea depusă poate îndeplini funcția de marcă.

     Funcția esențială a mărcii este de a distinge produsele și serviciile unei intreprinderi de cele ale unei alte intreprinderi. Pentru a stabili dacă cererea de marcă îndeplinește această funcție trebuie să avem în vedere produsele și serviciile solicitate la înregistrare, raportul dintre acestea și denumirea depusă (în concret, dacă denumirea reprezintă ceva pentru acele produse sau servicii – daca este un termen uzual sau nu) și gradul de atenție al consumatorului.

     Spre exemplu, dacă depunem spre înregistrare marca “CIREAȘA” pentru produsele din clasa 9 “telefoane mobile” și întâmpinăm un Aviz de Refuz emis în baza art. 5 lit. b, c, d și f (respectiv, marca este lipsită de caracter distinctiv, este compusă exclusiv din termeni uzuali sau din indicații care pot desemna specia și induce în eroare consumatorul cu privire la natura produsului) putem formula un răspuns prin care să enumerăm următoarele:

“Denumirea “CIREAȘA” prin raportare la produsele de tip telefoane mobile este o denumire distinctivă (nu ar fi fost distinctivă decât în situația în care am fi depus pentru produsele din clasa 31 – fructe sau 35 – comerț cu fructe). De asemenea, tot prin raportare la produsele din clasa 9 solicitate la înregistrare, termenul “CIREAȘA” nu este un termen uzual pentru produsele de tip telefoane mobile și nu indică specia produselor.

     Consumatorul nu va fi niciodata indus în eroare cu privire la natura produselor, deoarece nu putem lua în considerare ipoteza în care va considera că în magazinele de telefonie mobilă vor fi comercializate fructe, respectiv cireșe. Mai mult de atat, gradul de atenție al consumatorului este mai ridicat decât în mod normal, deoarece telefoanele mobile nu sunt produse achiziționate de zi cu zi (precum pâinea sau alte alimente) iar uneori prețul acestor produse poate fi destul de mare.

Avand în vedere aceste considerente, denumirea poate îndeplini funcția esențială a mărcii.”  

  1. Motivele de refuz pot fi combătute prin oferirea unei Declarații de neinvocare a unui drept exclusiv sau prin limitarea listei de produse și servicii solicitate la înregistrare;

     În cazul în care doar anumite elemente din denumirea mărcii noastre fac obiectul Avizului de Refuz, putem păstra în continuarea elementul respectiv, însă nu va putea face obiectul exclusivității. Această procedură este realizată de OSIM, pentru ca termenii uzuali să poată fi folosiți liber în activitatea comercială de către orice agent economic. În concret, dacă este depusă spre înregistrare marca “APPLE telefoane” și este emis un Aviz de Refuz cu privire la termenul “telefoane”, societatea Americana APPLE INC poate oferi o declarație de neinvocare a unui drept exclusiv asupra termenului respectiv, dobândind protecție și exclusivitate doar asupra celuluilat termen, respectiv “APPLE”. În caz contrar, dacă nu ar fi existat acest instrument, marca fie ar fi fost respinsă la înregistrare (titularul fiind nevoit să plătească încă o dată taxele OSIM și să excludă elementul ce face obiectul refuzului prin intermediul unei noi cereri de marcă) fie ar fi fost înregistrată (situație în care termenul uzual “telefoane” ar fi fost blocat de către societatea Americană și ar fi avut exclusivitate asupra acestuia).

     De asemenea, dacă doar anumite produse sau servicii fac obiectul Avizului de refuz, putem renunța la acestea cu plata taxei legale, obținând protecție în continuare doar asupra celorlalte produse sau servicii. 

  1. Motivele de refuz nu pot fi combătute decât prin demonstrarea notorietății dobândite de marcă înainte de depunere;

     Un aspect foarte important pe care îl regăsim în lege, ar fi ca motivele prevăzute la art. 5 între literele b) și d) (lipsă distinctivitate, uzualitate, etc.) pot fi combătute dacă solicitantul demonstrează că denumirea a dobândit distinctivitate pentru produsele și serviciile solicitate la înregistrare.

     Astfel, dacă noi deja am folosit denumirea în comerț pentru produsele sau serviciile respective, va fi necesar să depunem în fața examinatorului toate dovezile prin intermediul cărora putem convinge că publicul relevant poate recunoaște marca noastră. Spre exemplu, putem depune facturi emise către Clienți, facturi plătite către societăți de publicitate, sondaje de opinie și efectiv orice altă probă ce poate demonstra notorietatea sau cunoașterea mărcii – cu condiția ca toate aceste dovezi să provină din perioada relevantă de dinainte de depunere.

  1. Motivele de refuz nu pot fi combătute deoarece marca conține exclusiv elemente ce nu pot face obiectul unei cereri de marcă –în acest caz, va fi necesar să excludem elementele respective și să redepunem marca spre înregistrare.

     De cele mai multe ori, ne aflăm în această situație atunci cand cererea noastră de marcă conține simboluri religioase, steme, drapele, embleme de stat, blazoane, ecusoane sau numele persoanelor ce se bucură de un renume pe teritoriul Romaniei.

     Deși putem avea în vedere toate precizările de mai sus, pentru a depune un răspuns cât mai eficient la un Aviz de Refuz vă recomandăm cu încredere consultarea unei agenții de proprietate industrială.

Marian Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?