Trademark registration at OSIM, EUIPO & WIPO – (+4) 0753 139 779

Barbie în lumea drepturilor de proprietate intelectuală – cauza T-84/21 – Jieyang Defa Industry Co. Ltd

Barbie în lumea drepturilor de proprietate intelectuală – cauza T-84/21 – Jieyang Defa Industry Co. Ltd August 25, 2023Leave a comment
 „I’m a Barbie girl in an…IP World”

Barbie, păpușa emblematică, a depășit forma sa originală pentru a deveni un fenomen cultural care se extinde dincolo de jucării și în diverse forme media, inclusiv în filme. Astfel, drepturile de proprietate intelectuală rezultate din această creație au evoluat de-a lungul anilor și s-au extins la diverse adaptări media, incluzând filmele, jocurile video ș.a. În acest sens, Barbie, păpușa creată de Ruth Handler în 1959, co-fondatoare a companiei Mattel, nu doar că a captivat generații de copii, însă aceasta reprezintă și un foarte bun exemplu pentru complexitatea protecției oferite prin prisma drepturilor de proprietate intelectuală.

Mărcile Barbie joacă un rol esențial în recunoașterea valorii acestei creații intelectuale. Mărcile sunt cele care oferă drepturi exclusive de utilizare a unui simbol distinctiv, a unei reprezentări grafice sau a oricărei construcții verbale asociate cu anumite produse sau servicii.  Pentru a exemplifica, elementul verbal Barbie stilizat într-un font unic și însoțit de un logo distinctiv este o marcă înregistrată, care este recunoscută de către public și oferă protecție împotriva oricărei utilizări neautorizate a acestei denumiri pentru produse similare. Totodată, aspectul fizic al păpușii, inclusiv trăsăturile sale faciale, proporțiile corpului și îmbrăcămintea, constituie design-ul acesteia care este înregistrat și asigură protecția acestuia împotriva reproducerii sau imitării caracteristicilor unice de către concurenți.

De-a lungul timpului, drepturile de proprietate intelectuale Barbie au dat naștere multor dispute juridice, una dintre cele mai recente fiind cea care vizează design-ul capului păpușii, respectiv cauza T-84/21 – Jieyang Defa Industry Co. Ltd v. EUIPO[1].

În anul 2014, Jieyang Defa Industry Co. Ltd, o companie chineza, a depus la Oficiul de Proprietate Intelectuala al Uniunii Europene (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, o cerere de înregistrare a următorului design:

Ulterior înregistrării design-ului, compania Mattel Inc. a formulat acțiune în anulare susținând că design-ul în cauză este lipsit de noutate și nu are caracter individual în raport cu design-ul anterior Barbie CEO Sculpture, astfel:

Divizia de anulare EUIPO a admis cererea de anulare a design-ului și a declarat nul design-ul în cauză. Solicitantul înregistrării a contestat decizia la EUIPO, însă contestația sa a fost respinsă, stabilindu-se astfel că design-ul contestat este lipsit de orice caracter distinctiv din cauza divulgării design-ului anterior aparținând Mattel, iar posibilele diferențe existente între design-urile în discuție nu sunt decisive pentru a aprecia caracterul individual al design-ului contestat. Altfel spus, diferențele nu sunt suficient de pronunțate pentru a produce asupra utilizatorului avizat o impresie generală diferită a design-ului contestat față de cea produsă asupra unui astfel de utilizator de design-ul anterior. Ulterior, Tribunalul Uniunii Europene a respins calea de atac împotriva deciziei EUIPO.

Drepturile de proprietate intelectuală Barbie, axate pe mărci și design-uri, au fost esențiale pentru păstrarea identității unice a păpușii și a succesului comercial al acesteia. Eforturile vigilente ale deținătorilor, care combină litigii, cooperare vamală și acorduri de licență, au reprezentat strategii eficiente împotriva reproducerii neautorizate și a încălcării drepturilor. Cauza T-84/21 Jieyang Defa Industry Co. Ltd împotriva EUIPO ilustrează provocările și succesele continue în protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale lui Barbie în peisajul în continuă evoluție al proprietății intelectuale. Pe măsură ce Barbie continuă să evolueze, drepturile sale de proprietate intelectuală vor rămâne cruciale pentru menținerea integrității brand-ului.

Avocat Persida Ciobanu

[1]Pentru mai multe detalii, a se vedea: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8E42D8D9BAC6BF83818DF34833F2B81D?text=&docid=250346&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1029148

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?